Vakuo trubkové kolektory - výhody moderní technologie

Důvody pro nasazení solární technologie - tedy růst ceny klasických paliv a zatížení životního prostředí - jsou stále větší. S našimi vakuo - trubkovými kolektory získáte nejmodernější technologii za rozumné náklady. Jenom taková investice má reálnou šanci se brzo vrátit. Informujte se u nás. Rádi Vám poskytneme všechny potřebné informace.

Vysoká účinnost
Vakuo - trubkové kolektory se vyznačují velkou absorbční schopností a malými radiačními ztrátami.Testy na univerzitě v Chemnitzu prokázaly absobci 95,5 % a emisní ztráty pouze 2,3 %. To znamená, že 95,5 % vstupujícího záření je přeměněno na teplo a jenom 2,3 % uniká.

Vysoká kvalita
Naše trubice jsou odolné krupobití. Test "ledovými koulemi" ve zkušebním středisku v Saarbrückenu prokázal:
Trubice byly vodorovně uloženy na podložce. Na ně dopadaly ledové koule o teplotě -4 °C, průměru 25 mm rychlostí 23 m/s. Test byl opakován desetkrát bez poškození trubic.

Snadná montáž a údržba
Trubice se osazují zvlášť až při montáži na střechu. To znamená, že není potřeba žádný jeřáb a celé zařízení lze na střechu dopravit i malým střešním oknem. To velmi zlevňuje montáž.
Další výhoda je, že nastane-li nutnost výměny některé trubice, není nutné celé zařízení demontovat. Vymění se pouze daná trubice.

Nízká cena
Solární techniku vyrábíme cenově dostupnou. Redukujeme na minimum náklady na reklamu a tisk drahých brožur. To se příznivě odráží i v koncové ceně pro našeho zákazníka.